"My Turn To Die"
I. WHATEVER SHALL I DO I. CO SI MÁM POČÍT
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Salute The Wayfarer
Another Eternal Wanderer
Who Can't Find
The Sense

Redeemer For Yourself
For Others Only Featherbrain
To Give Out Whatever You Had
To Give Out - For All

Waterfall Of Misery
Neverending Tears Are Falling Down
Dive In Depth Of Mystery
I Feel My Time Will Be Drown
Whatever Shall I Do

Tons Of Love
Devour The Hate
And It's A Qustetion Of Time
When It Will Eat Up You
You Shooted The Moon
You Wished This Way
And Painted In The Dreams
Lived In Yourself Little World

Waterfall Of Misery
Neverending Tears Are Falling Down
Dive In Depth Of Mystery
I Feel My Time Will Be Drown
Whatever Shall I Do

Kill Away By Own Faith
Torment By Unconvincing Blame
Prostrate Onself To The Unknown
Alone, You Will Die Alone!!!
Buď pozdraven pocestný
Další věčný poutník
který nemůže najít
smysl života

Pro sebe spasitel
pro druhé jen pošetilec
rozdat vše co měl
- rozdat se všem

Vodopád smutku
Nekonečné slzy padají na zem
Ponořen do hlubin tajemství
Cítím, že můj čas se zaplaví
Co si mám počít

Tuny lásky
pohltila nenávist
A je to jen otázka času
kdy sežere i tebe
Přál sis nemožné
Zvolil sis tuto cestu
namalovanou ve snech
chtít žít ve svém malém světě

Vodopád smutku
Nekonečné slzy padají na zem
Ponořen do hlubin tajemství
Cítím, že můj čas se zaplaví
Co si mám počít

Zabit vlastní vinou
Mučen neprokázanou vinou
Sražený na zem v neznámu
Opuštěný, budeš umírat sám!!!
II. ...ALONE II. ...SÁM
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Slowly Leave But Don‘t Still Die
And Don‘t Hide The Blame
But All Mystery
Is Your Cry

It‘s No Betrayal But Destiny
What Do You Know
You’ll Stay Alone
But Still Alive

Creep On The Ground
You Have To Worship
You’re Vomiting The Dust
Which Is The Rest Of Paradise

Drowned Pain
So Musty By The Time
Soaked In Your Skin
Is Freezing And Smarting You

Bitterness In Your Mouth
Can Not Even Forget
When You’ve Stayed Alone
But You Are Still Alive

Blood Hides The Secrecy
That You Will Carry Out
When You Have Stayed Alone
But You Don't Go To Die

Your Faith Is Blind
Your God Sold You
He’s Taking Everything
All What He Wants

The Weakling Is The Winner
He Knew How To Be Afraid
Your King Is Dead
So Hail The King
Pomalu odcházíš, ale neumíráš
A neskrýváš vinu
Jediné tajemství
Je tvůj pláč

Není to zrada, ale osud
Který znáš
Zůstaneš sám
Ale naživu

Plazíš se po zemi
kterou máš uctívat
Zvracíš prach
který Ti zbyl z ráje

Utopená bolest
zatuchlá časem
Nasáklá v kůži
tě zebe a pálí

Hořkost ve Tvých ústech
se nedá zapomenout
I když jsi zůstal sám
tak neumíráš

Krev skrývá tajemství
které si odnášíš
I když si zůstal sám
tak neumíráš

Víra tvá je slepá
tvůj bůh Tě prodal
Vzal Ti všechno
vše co chtěl

Slaboch je vítěz
On se uměl bát
Tvůj král je mrtev
Tak ať žije král
III. THE MIRROR OF THE NIGHT III. ZRCADLO NOCI
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Look At Me Now My Friend
Pained Doesn't Trust To Discover Mythic Land
The Line Of Life On Your Hand
Brands By Time And Knows What Is The End

Comune With Shadows They're Stone Dead
They Already Know All To Turn You To Mad
Comune With Deads They Give Away A Secret
What Was Hiden For All Life In Your Head

The Mirror Of The Night
Fall In Love At First Sight
Live But Lose Almighty Might
Die And Keep Amazing Light

Extinct Places In Empty Spaces
Tired Faces From Wasting Chances
Bloody Streams With Fusty Steams
Horny Creams From Perverse Dreams
Corrupt Smiles Unforgiven Lies
Pierce My Eyes Where's Your Paradise

Look At Me Now My Friend
Pained Doesn't Trust To Discover Mythic Land
The Line Of Life On Your Hand
Brands By Time And Knows What Is The End!
Podívej se na mě, můj příteli
Ztrápený, nevěříš objevit bájnou zemi
Čára života na tvé ruce
poznamenaná časem ví, kdy přijde konec

Povídej si se stíny, dávno zemřely
Vědí na tebe vše a jak tě přivést k šílenství
Komunikuj s mrtvými a sdělí ti tajemství
které bylo ukryté ve tvé hlavě po celý život

Zrcadlo noci
zamiluješ se na první pohled
Žij, ale ztratíš všemohoucí sílu
Zemřeš a uchováš si ohromující záři

Vyhaslá místa v prázdném vesmíru
Ztahané tváře z promarněných šancí
Krvavé proudy se zatuchlým dýmem
Semeno nadrženců z pervérzních snů
Koupené úsměvy, neodpustitelné lži
Propíchni mi oči, kde je tvůj ráj

Podívej se na mě, můj příteli
Ztrápený, nevěříš objevit bájnou zemi
Čára života na tvé ruce
poznamenaná časem ví, kdy přijde konec
IV. SOMETIMES IV. NĚKDY
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Sometimes I‘m Asking Of Myself
About Sins – So Say...
Sometimes I‘m Asking For The Blame
When I‘ll Have To Pay
Arround Me...
Somebody Needs To Cry
Somebody Wants To Die
What Can I Say
Sometimes I Hate
My Broken Faith
Please Nothing To Say
Now!!!

Betrayal Of Soul
I‘m Spreading The Pain
Too Drunk But So Free
Don‘t Wanna Anybody Hear

Destruction Of My Mind
Too Drunk I‘ll Be Free
I‘ve Been So Blind
But Now I Can See

Sometimes I Call The God,
To Find & Live A New Way
Sometimes I Pray To Night
To Never See Another Day
Around Me...
Somebody Wants To Cry
Somebody Needs To Die
What Can I Say
Now I Hate
My Broken Faith
Nothing To Say.....I Wish To Die!!!
Někdy se sám sebe ptám
na své hříchy - jen pověz
Někdy se sám sebe ptám na vinu
kdy za ni budu muset zaplatit
Kolem mě...
Někdo potřebuje plakat
Další chce zemřít
Co na to říct
Někdy už nenávidím
svou zlomenou víru
Prosím, už nic neříkej
nyní!!!

Zrada duše
šířím jenom bolest
Opilý, ale tak svobodný
nechci nikomu naslouchat

Destrukce mysli
příliš zpitý, ja budu volný
byl jsem tak slepý
ale nyní jsem prozřel

Občas se obracím na boha
najít a žít tu správnou cestu
Někdy se modlím k noci
abych už nespatřil nikdy nový den
protože kolem mě...
Někdo chce plakat
Další si přejí zemřít
co na to mám říct
Nenávidím
svou polámanou víru
nic nříkej...přeju si zemřít!!!
V. ENDLESS REMORSES V. NEKONEČNÉ VÝČITKY
music: Mrcy lyrics: Mrcy
I Still Don‘t Know Why
I Have To Cry
Endless Remorses Still Alive
I Still Don‘t Know Why
You Had To Die
In My Dreams - In The Reality

I‘ve Heard The Bell
Voices From Grave
Show To My Soul
The Way To The Hell

I‘ve Seen The Flame
Burning Fire
For My Wandering Soul
So Full Of Blame

I Still Don‘t Know Why
I Had To Lie
To You All Our Short Life
I Still Don‘t Know Why
I Had To Try
To Preserve Mighty Tie

I‘ve Seen The White Veil
The Rings Of Eternity
The Start Of Tale
Your Kingdom Of Cruelty

I Must Defend You
You Are So Kind For Me
I‘ll Rescue You
But You Were So Strange To Me

I Am Talking Finaly To You
With Your Head
I Braid Your Hair You Can‘t Stop
My Speech
Now I‘M Very Glad

Now It‘s Time To Die.....

I Don‘t Know Why
I Have To Cry
Endless Remorses
Still Alive - Forever Still Alive
I Don‘T Know Why
You Had To Die
Beauty Of My Dreams
Still Alive - Forever Still Alive
Kill Me, Kill Me,
Stop This Fucking Life!!!
Stále nevím proč
musím plakat
Nekonečné výčitky jsou naživu
Stále nevím proč
si musela zemřít
v mých snech - v realitě

Zaslechl jsem zvon
hlasy ze záhrobí
Ukaž mé uši
cestu do pekla

Spatřil jsem plamen
hořící oheň
pro moji bloudící duši
tak plnou viny

Stále nevím proč
jsem musel lhát
tobě, celý ten krátký život
Stále nevím proč
jsem musel zkoušet
udržet to mocné pouto

Spatřil jsem bílý závoj
prsteny věčnosti
Začátek pohádky
tvého království krutosti

Musím tě chránit
Jsi tak ke mě laskavý
Zachráním Tě
Ale jsi mi tak cizí

Konečně si s tebou povídám
s tvou hlavou
splétám ti vlasy
Už mi nemůžeš skákat do řeči
Tak jsem si to přál

Je čas zemřít...

Stále nevím proč
musím plakat
nekonečné výčitky
žijí - navždy budou žít
Stále nevím proč
jsi musela zemřít
Krásko mých snů
žiješ - navždy budeš žít
Zabij mě, zabij mě
zastav ten zkurvenej život!!!
VI. STRONGER THAN YOU VI. SILNĚJŠÍ NEŽ TY
music: AGONY lyrics: Mrcy
Cross The Threshold Of Last Dream
Gleaming Gold In Enlarged Eyes
You Already Know It Now
That I’m Stronger Than You

Prophecy And Sign
For Escape From The Time
To Love And Hate
For The Lust To Self Slay


Doom
You Reign In My Blood
You Struggle Through My Skin
Completely Erased Brain
I’ll Never Deprive Of You

Doom
You Drown All My Cares
But You Steal All My Dreams
You Laugh At All Thoughts
I’ll Never Deprive Of You

Another Nameless
Of Fucking Age
Trust Me, Soon
Penitence Defeats Rage

Feeble - Minded Only
Inside Of Own World
Powerful For Suicide
But Never So Strong Just Like Me

Just Like Me
Překroč práh posledního snu
třpytící se zlato v rozšířených očích
Nyní už to konečně víš
Že jsem silnější než ty

Věštba a znamení
pro útěk z reality
milovat a nenávidět
chtíč sám sebe zabí
t

Zkáza
Vládneš v mé krvi
Prodíráš se skrze mou kůži
kompletně gumuješ mozek
nikdy se tě nezbavím

Zkáza
Utopil jsi mé starosti
ale ukradl jsi mi všechny sny
Jsem ti pro smích v myšlenkách
nikdy se tě nezbavím

Další bezejmenný
ze zkurvený doby
Věř mi, už brzy
lítost porazí nenávist

Prostoduchý
uvnitř vlastního světa
Silný spáchat sebevraždu
ale nikdy tak silný, jako já

jako já
VII. WELCOME TO MY EMPIRE VII. VÍTEJ V MÉ ŘÍŠI
music: Milan lyrics: Mrcy
You Gonna Feel The Fire
Welcome To My Empire

Do You Hear My Loveable Voice
No, I‘m Not Coming To You From Hell
Now You Can Really Rejoice
Prepare For Me The Last Drink From Innocent Well

You Gonna Feel The Fire
Welcome To My Empire

You‘ve Loved That Most Beautiful Dream
But Now It‘S Whole Changing To The Steam
I Know Your Life, I Know Your Creed
I Like The Time When You Start To Bleed

So Drink Your Own Blood In Sign Of Love
You Seem To Me Like Innocent Dove
Forever Cursed - In Pain You Will Trust
Ashes To Ashes Dust To Dust

I Love To See
To See Your Hopeless Cry
I Hate To Hear
To Hear Your Fucking Cry

Shadows In My Brain
Will Make Me To Be Insane
All Is Still The Same
I Wish To Petrify The Pain
The Burning Flame
Forever Slakes The Blame
So Erase My Name
Don‘t Suffer Me Again


Oh Baby Don‘t Be Sad
And Lie On Your Bed
No Mercy In My Head
You Were Born To Be Dead
Terror Is My Domain
Tears Sails Down The Drain
Scared Face With Bloodstains
The End Of Wicked Games

You Gonna Feel The Fire
So Welcome To My Empire!!!
Brzy pocítíš žár
tak vítej v mé říši

Slyšíš můj zamilovaný hlas
Ne, nepřicházím za Tebou z pekla
Nyní se už skutečně můžeš radovat
a připravit poslední nápoj z nevinné studánky

Brzy pocítíš žár
tak vítej v mé říši

Zamilovala sis ten nejkrásnější sen
ten se ale teď změnil v páru
Znám tvůj život, tvé přesvědčení
Zbožnuji chvíli, kdy začneš krvácet

Tak pij svou krev na znamení lásky
připadáš mi jako nevinná holubice
Navždy prokletá - budeš věřit na bolest
prach jsi a v prach se obrátíš

Miluju vidět
tvůj beznadějný pláč
Nenávidím poslouchat
tvůj zasranej řev

Stíny v mé mysli
mě přivádějí k šílenství
stále to samé
přeji si, aby bolest ustrnula
Hořící plamen
navždy uhasí vinu
tak vymaž mé jméno
nenech mě dále trpět


Zlatíčko, nebuď smutná
a lež klidně na posteli
neznám žádné slitování
byla jsi zrozená zemřít
Mé panství je teror
slzy stékají do stoky
potřísněná tvář od krve
konec divokých her

Brzy pocítíš žár
tak vítej v mé říši
VIII. MY TURN TO DIE VIII. JSEM NA ŘADĚ ZEMŘÍT
music: Mrcy lyrics: Mrcy
I‘ll Find Quiet
For Unnecessary Body
But Not Peace For My Soul
All Beauties I Must Leave There
I Wish You Were Lying Here

Last Time To Say Good Bye
Now It‘s My Turn To Die
There Is No Time To Cry
Now It‘s My Turn To Die
I‘ve To Pass Over The Sky
Now It‘s My Turn To Die
My Turn To Die

Continue There Where
My Life Will Be Stopped
I Don‘t Know Why Just Me
Was It God‘s Goodwill Or My Destiny
I Hate All Around Me

Last Time To Say Good Bye
Now It‘s My Turn To Die
There Is No Time To Cry
Now It‘s My Turn To Die
I‘ve To Pass Over The Sky
Now It‘s My Turn To Die
My Turn To Die

From Your Tears I Compose Deep Eyes
I‘ll Never See That Glow, All Has Turned To Ice
From Your Breath I Mould Eager Lip
I‘ll Never Touch It, Help Me With My Hands To Clip

My Turn To Die
It‘s My Turn To Die

Stop Woeful Theatre
System Halts Now
Final Palpitation Of My Heart
It Was Throbing For You The Whole Life
My Soul‘s Inside Of You

Last Time To Say Good Bye
Now It‘s My Turn To Die
There Is No Time To Cry
Now It‘s My Turn To Die
I‘ve To Pass Over The Sky
Now It‘s My Turn To Die
My Turn To Die
Našel jsem klid
pro nepotřebné tělo
ale ne mír pro mou duši
všechny krásy zde musím zanechat
přeji si, aby jsi tu ležela se mnou

Naposled řekni sbohem
nyní jsem na řadě, abych zemřel
Není čas na nějaké slzy
nyní jsem na řadě, abych zemřel
Projdu oblouhou
nyní jsem na řadě, abych zemřel
jsem na řadě zemřít

Pokračuj tam
kde se můj život zastavil
Pořád nevím, proč právě já
Byla to boží vůle nebo osud
Nenávidím vše kolem sebe

Naposled řekni sbohem
nyní jsem na řadě, abych zemřel
Není čas na nějaké slzy
nyní jsem na řadě, abych zemřel
Projdu oblouhou
nyní jsem na řadě, abych zemřel
jsem na řadě zemřít

Ze tvých slz si skládám hluboké oči
Neuvidím už ten záblesk, vše uvnitř zamrzá
Z tvého dechu si modeluji tvůj horlivý ret
Nikdy se ho nebudu dotýkat, pomoz mi sevřít ruce

Jsem na řadě zemřít
nyní jsem na řadě, abych zemřel

Stopni to žalostné divadlo
Systém se zastavil
poslední úder mého srdce
Tlouklo pro tebe celý život
má duše zůstane uvnitř tvé

Naposled řekni sbohem
nyní jsem na řadě, abych zemřel
Není čas na nějaké slzy
nyní jsem na řadě, abych zemřel
Projdu oblouhou
nyní jsem na řadě, abych zemřel
jsem na řadě zemřít
IX. BLACK ROSE IX. ČERNÁ RŮŽE
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Raven Will Start To Fly
Give Me Back Your Heart....

Stoned Rose‘s
Bevitched My Soul
Falling Black Stars
Last Time To Look
At The Extinct Sun
My Wish Is To Die

Raven Will Start To Fly
Give Me Back Your Heart....
Please...

The Endless Veil
Has Shrouded Your Face
For My Hot Lips Piercing By Thorns
Last Time To Look
At The Burried Sun
I Want To Fly Through The Sky

I Wanna Follow You
On Your Foolish Way
What Can I Do To Stay With You
Forever - I Need You
To Bleed For Our Pain
To Be With You On Your Other
Side

Quiet-Stop Cry
I Have To Die
Than I‘ll Fly Through The Sky
Far From Your Might
Far From Your Thirst
Far From Your Everlasting Love

I Wanna Follow You On Your
Foolish Way
What Can I Do To Stay With You
Forever - I Need You To Bleed For Our Pain
To Be With You On Your Other
Side

Raven Will Start To Fly
Give Me Back Your Heart


Marky Sky
Guides My Steps
To Kill Last Fear
I Keep My Black Rose
So Tightly On My Chest
Good Bye, My Dear

Raven Starts To Fly
Fly Through The Sky

Defend Your Black Rose
Havran vzlétne
Vrať mi zpět své srdce

Zkaměnělá růže
očarovala mou duši
padající černé hvězdy
Naposled se podívej
na vyhasínající slunce
mé přání je zemřít

Havran vzlétne
Vrať mi zpět své srdce
Prosím...

Nekonečný závoj
zahalil tvou tvář
pro mé horké rty probodané trny
Naposled se podívej
na pohřbené slunce
chci prolétnout oblohou

Chci tě následovat
na tvé pošetilé cestě
Co můžu udělat, abych zůstala s tebou
Navždy - Já tě potřebuji
krvácet za naši bolest
být s tebou na odvrácené
straně

Ticho - přestaň plakat
musím zemřít
a potom proletím oblohou
Daleko od tvé moci
Daleko od tvé touhy
Daleko od tvé nekonečné lásky

Chci tě následovat
na tvé pošetilé cestě
Co můžu udělat, abych zůstala s tebou
Navždy - Já tě potřebuji krvácet za naši bolest
být s tebou na odvrácené
straně

Havran vzlétne
Vrať mi zpět své srdce


Kouzelná obloha
provází mé kroky
Zabíjím poslední strach
Držím svou černou růži
tak něžně na svých prsou
buď sbohem, má drahá

Havran vzlétá
letí oblohou
Chraň si svou černou růži
X. OUTRO X. OUTRO
music: Petra  
 
banner Allmetal System