"...From Red Heaven"
I. THE SCREAM OF ANGELS I. VŘÍSKOT ANDĚLŮ
music: Martin
II. WHEN MOON'S DYING...
YOUR BEAUTY FADES
II. KDYŽ MĚSÍC UMÍRÁ...
TVÁ KRÁSA ODCHÁZÍ
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Pass Through A Gate
Gate Of Your Life
All The Way
To Limit Of Time
- To Limit Of Time
Look! A New World
A New Land Hails You
An Unrecognazing Opens
A Scalding Arms
- A Scalding Arms
The Secret Voice
A Choir Of Endless Distance
Transfer To Mystery Of Stars
And See - Their Hidden Magics
A Freedom And Passion
A Passion Which Is Offered
With Smells Of Wild Colours
Of Longed-For Desires
Of Longed-For Dreams

As The Storm Light Your Way
Leave The Empire Of Shadows Forever
She Is Sleeping In Your Mind
So Wake Vp Your Eyes
And Start To Fly For A Calling Of The Soul
Fast Like A Puls In Your Veins

Don't Look Back
Back To The Past
It's Fading So Slowly
In The Maze Of Happiness
A Smell Of Sudden Death
In The End Of Your Way
Welcome To The Paradise
Which You Always Sighed

Rejoice - Any Candle Won't Burn Forever
In The Disclosuring Kingdom
Where The Pain's Calming Down
Bitter Tears Grow Sweet Like
Tones Of Fantastic Melodies
Floading Eyes Of Longings
With A Tension Are Awakening Her Entry

My Queen Of The Night I Pray To You
I'm Bowing To You I Kneell Before You
My Occasion Has Come
I Beseech For Salvation & Redeeming
Forgive Me Accept My Grief
And Save My Damned Soul

So Lonely In Myself
And You're My Faith
Lost In Sinner's Circle
Elevate Me Please Overr All

Excited Body By Imaginary Ardent Pleasure
Acceleraffng Breath
In Deep Coma Of Love
Fall To Ground To The Gorge
Full Of Glowing Lava
With A Tender Song Of Her Eager Lips
Honey-moon In Holy Ectasy

Gloria Gloria Salve Materi Noxe Gloria

Almighty Kill The Time
Live With This While Forever
Why Has It Finish By Victims In Oblivion
Dead Silence Feel Last Touch Of Her Face
With Eternal Charm
Win Of Sadness Braids Her Hair
Far Away So Far Away
Off Your Cold Hands

Fly My Memories High and High
Fly Night Beauty High a High
Fly My Memories Fly a Dive
Dive Night Beauty In My Mind
Stay In My Mind & Sleep
Projdi skrze bránu
Bránou svého života
Celou cestu
Až na hranici života
Až na hranici života
Podívej nový svět
Nová země Tě zdraví
Nepoznané otevírá
Tajné zbraně
Tajné zbraně
Tajný hlas
Chór nekonečných dálek
Přesuň se k tajemství hvězd
A spatříš-jejich tajná kouzla
Volnost a vášeň
Vášeň, která se nabízí
S vůní divokých barev
Dlouho očekávaných tužeb
Dlouho očekávaných tužeb

Jak bouře osvítí Tvou cestu
Navždy opustíš říši stínů
Spí ve Tvé mysli
Tak probuď své oči
Vzlétni za voláním duše
Rychle jako tep ve Tvých žilách

Neohlížej se
Zpět do minulosti
Ztrácí se tak pomalu
V mlze štěstí
Pach náhlé smrti
Na konci Tvé cesty
Vítej v ráji
Po kterém si toužil

Raduj se - žádná ze svící nehoří věčně
V prozrazeném království
Kde utichá bolest
Hořké slzy sládnou
Jako tóny fantastických melodií
Plující oči tužeb
S napětím očekávají její příchod

Má královno noci, modlím se k Tobě
Tobě se klaním, před Tebou poklekám
Má chvíle nastala
Prosím Tě o spasení a vykoupení
Odpusť mi, přijmy mé pokání
A spas mou prokletou duši

Tak sám uvnitř sebe
A Ty jsi má víra
Ztracen v hříšném kruhu
Povznes mne nade vše

Vzrušené tělo domnělou žhavou rozkoší
Zrychlený dech
v hlubokém komatu lásky
Ponoř se na dno propasti
plné žhavé lávy
S něžnou písní jejích lačných rtů
Miláček ve svaté extázi

Buď pozdravena Matko Noci

Všemohoucí, zabij čas
A žij touto chvílí navždy
Proč musí končit obětí v zapomnění
Mrtvé ticho cítí poslední dotyk její tváře
S věčným šarmem
Vánek žalu cuchá její vlasy
Daleko, tak daleko
Od Tvých chladných rukou

Vzlétněte vzpomínky výš a výš
Vzlétni noční krásko výš a výš
Vzlétněte vzpomínky a ponořte se
Vrhni se noční krásko do mé mysli
Zůstaň zde a spi
III. LOSING ETERNITY III. ZTRACENÁ VĚČNOST
music: Mrcy lyrics: Mrcy
As Souls Go In Post-Mortem Life
So Alone I Have To Go I Don't Know Where
I Look For Sanctuary To Quite Down The Pain
I Wanna Open A Door To The Eternity

I've Tried To Find My Way Of Life
It Seems Like Only Losing Fight
I Often Sail On Wawes Of Unfullfilled Dreams
I'm Trying To Go Through My Destiny

I've Tried To Touch The Stars Many Times
I Envy The Sun Its Shine
I'm Lost In My Longings In The Dark
I Wanna Refind My Lost Paradise

Whisper My Name To Dust Of Moon
Cry In The Rain Drown In My Tears
A Flash Of Hate's Piercing Your Eyes
Silent Grief's Deep In Your Heart

I Cannot Find Which Truth Is Right
Forgive Me Please Mistakes Of My Life
Blind Religion's Twisting My Mind
I Cannot Wait I Must Decide

As Souls Go In Post-Mortem Life
So Alone I Have To Go I Don't Know Where
I Look For Sanctuary To Quite Down The Pain
I Wanna Open A Door To The Eternity
I Wanna Help But Nobody Gives Me Hand
To Take A Heavy Cross To Finish My Way
So Lonely To See Only Strange Faces.
Full Of Evil And Selfishness
I Need A Help And Nobody Helps Me
To Fill Up My Mission And Refind
My Lost Paradise!!!
Jak duše jdoucí v posmrtný život
Tak sám musím jít, ale nevím kam
Hledám útočiště, kde utiším bolest
Chci otevřít dveře do věčnosti

Zkouším najít svou cestu životem
Zdá se to jako prohraný zápas
Často se plavím na vlnách nesplněných snů
Zkouším se prokopat svým osudem

Zas' marně sahám po hvězdách
Závidím slunci jeho zář
Bloudím touhami v temnotách
Chci znovu najít ztracený ráj

Šeptej mé jméno do měsíčního prachu
Plakej v dešti utopen v slzách
Záblesk nenávisti propíchne Tvé oči
Tichý nářek hluboko v Tvém srdci

Nevím, která z cest je ta správná
Odpusť mi prosím omyly mého života
Slepá víra rozdvojuje mou mysl
Nemohu čekat, musím se rozhodnout

Jak duše jdoucí v osmrtný život
Tak sám musím jít, ale nevím kam
Hledám útočiště, kde utiším bolest
Chci otevřít dveře do věčnosti
Potřebuji pomoc, ale nikdo mi nepodá ruku
Vzít těžký kříž a ukončit mou cestu
Tak sám vidět jen cizí tváře
Plné zla a sobectví
Potřebuji pomoc a nikdo minepomůže
Naplnit mou misi a znovu najít
Můj ztracený ráj!!!
IV. UNDER A KILLING DARK SUN IV. POD KRVAVÝM VRAŽEDNÝM SLUNCEM
music: Martin lyrics: Martin
Last On Dead Beat Earth
Captured By Bizzare Sins
Destroyed By TV Screams
To Start To Burn My Mutate Mind

Under A Killing - Dark Sun
Under A Killing- Shadows

Escape To Boundary Of Selfsave
To The Time Of Extinct Pleasures
Into Neverending Stream Of Silent
On The Hill Of Freezing Blessed

Throw Up In Wrecks Of Babylon
To Walk Through Eternal Disorder
On The Way Of Doom And Madnness
Visions In Coloured Acid Dreams
With Smell Of Spirit Tu Fuck Every Whores
Pray And Rape In The Atomic Cathcdral
To Slay Humanity To Rule Of Evil
Journey To Unholy Empire To Lost - And Die!

Lies - Law Of My World
Lust - My Sickness To Be Full Up
Disgust - Clouds Of The Blood
Faith - Hail To Lepper Master
Hate - Victims Of My Rebirth

Fly Over Land, Over Scenery Shadows
Where Tears Are Failing The Dismal Landscape
Echoes From Abyss, Enjoy The Sadness
Pity On Dancing Blind Penitents

Imprisoned Under A Killing Dark Sun
Spread By Timeless Cold Winter
Thinking Of Diabolical Creeping Power
The Funeral Of All Living Witness
Of This Apocalyptic Battle Ghost Of fear
Eclipse Over The Last Judgement Day
Voire Of The Announcer Brings Message
About Eternal Reject To Paradise Of Darkness

No One The Dead Beat Earth
Capturer Of Your Trusts
Destroyer Of Your Filthy Lives
To Start To Burn Your Mutate Minds
Poslední na mrtvé rozbité zemi
Ovládnutý bizárními hříchy
Zničený TV výkřiky
Nechám spálit svou zmutovanou mysl

Pod vraždícím - temným sluncem
Pod vraždícími - stíny

Útěk k hranici sebezáchovy
Do času vyhaslých rozkoší
Dovnitř nekončícího proudu ticha
Do hor mrazivých požehnání

Hozen do trosek Babylonu
Projít skrze věčný zmatek
Na cestě zkázy a šílenství
Vidiny v barevných drogových snech
S vůní chlastu opíchat každou děvku
Modli se a znásilňuj v atomové katedrále
Zabiješ lidství, vládneš zlem
Cesta do nesvaté říše k ztracení - ke smrti

Lži - zákon mého světa
Chtíč - má zvrácenost se naplňuje
Hnus - Oblaka krve
Víra - vítej malomocného pána
Nenávist - oběti mého znovuzrození

Leť nad zemí, nad dekorovanými stíny
Kde slzy slábnou v ponuré krajině
Ozvěna z propasti, těš se na smutek
Soucit na tančícím slepým pokáním

Uvězněn pod vraždícím temným sluncem
Šířen nekonečnou ledovou zimou
Myšlenky ďábelské plíživé síly
Pohřeb všech živých svědků
Této apokalyptické bitvy ducha strachu
Úpadek nad posledním soudným dnem
Hlas proroka prináší zprávu
o věčném zatracení v ráji temnoty

Nikdo již není na mrtvé rozbité zemi
Jse dobyvatel vaší důvěry
A ničitel Vašich špinavých životů
Nechám spálit svou zmutovanou mysl
V. DIRGE OF FALLEN GODS V. NÁŘEK PADLÝCH BODHŮ
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Slaves With Handcuffs
Of The Mourning Legion
A Hate In Spells
Of Amatory Magic
Hidden Enchantment
From Profane Joys
Sinful Lust And Virginity
In The Blaze Of Vices

Phantoms Of Centuries
And Feelings Of Fear
Drift To The Underworld
Diving To Styx
Open A Gate
Of Eternal Curse
Altar Of Sacrifice
Like A Sign Of Your Peace


Sensations Of Solitude
Of Innocent Creatures
Harlots Of Misery
On The Pillory Of Nakedness
A Feast Of The Disgrace
Chalices Full Of Bitterness
Remenber The Pleasure
Heritage Of Ban

Long Crowds Of Heretics
In Whirl Of The Passion
Mobs Of The Assassins
With Shields Of The Spite
A Stench With Smell Of Hell
The End Of Humanity
Dust In Doleful Eyes
Obsessed By Cruelty
Otroci v okovech
smuteční legie
Nenávist v kouzlech
milostné magie
Skrytá tajemství
ze světských radostí
Hříšný chtíč, panenství,
ze světských radostí

Pocity strachu
a přízraky století
Po řece Styx
vpluj do podsvětí
Otevři bránu
věčného prokletí
Znamení smíru
je oltář s obětí


Pocity samoty
nevinných bytostí
Na pranýři nahoty
nevěstky neštěstí
Hostina hanby
s kalichy hořkosti
Dědictví kletby,
vpomínky na štěstí

Zástupy kacířů
ve víru vášně
Davy vrahů
se štíty záště
Pach s vůni pekelnou
konce lidskosti
Prach v očích plačících
je vláda krutosti

 

banner Allmetal System