"Call The Rain"
I. FROM DUSK TILL DAWN I. OD SOUMRAKU DO ÚSVITU
music: AGONY lyrics: Mrcy
My Super Lover!!! Come On

I'm So Alone
But I Still Remember...
How It Was Beautiful To Love
Why I Couldn't Relish It Before...
I Kiss You...


Too Many Blind Years
Lost In The Fog-bound
Till This While
When I´ve Seen Your Smile
My Soul Was Frozen
But Now Heart´s Broken
It's Bleeding

The Affection Hurts
So Painful
Next Time Full Of Euphoria
It's Amazing
I Can Open My Eyes
And Feel What I´ve Forgotten
In The Past

Do You Remember?
Encounter Of Glances, Sweet Tones
And Too Many Drinks
Quicken Breath Of Night
When Drunk Thoughts've
Overgrown To Something
What Nobody From Us Awaited
I Hear Again Murmur Of The Forest
It Whispers Still Your Name
Allure Of Hot Days
Of Shy Longins And Passions
Once More I Want To Go
Through The Light Town
To Feel Absolute Eternity
To Run Down Tears Of Endless Fortune

From Dusk Till Dawn
All The Time You Will Be Mine

Sometimes, I Feel Like I Don´t Know
But Sometimes I Know
That I Have To Go
To See Your Beautiful Face Again
To Hear Your Sweet Voice...
To Take Your Magic Hands,
To Kiss Your Eager Lips...
You Are My Power,
Blood For My Pain
What I Need For My Life...
Thanks For Everything...
But Please Forgive Me...

I´ve Heard The Whispering
Voice From Paradise
We´re Slaves Of Love
Of Self Unknown Ways
With Only One Desire
To Go On
Elevating

Enigmatic Constellation
Delegation From Moon
Revelation Of Love, Oh God
Don´t Let To Die A Dream
Inside Of Me
Inside Of You

Come On Baby,
Listen To Me Now...

Fly My Angel
Fly, Fly Away
I Was Waiting For This Time
To Walk The Last Way

Fly My Angel
Fly, Fly Away
Light My Way,
My Wondering's So Faraway

Fly My Angel
Fly, Fly Away
You Are My Way,
Heaven's Still Faraway

Fly My Honey With Me,
Fly To Hide Away
Sun Promised Me
To See Another Day
Tak pojď lásko…

Jsem tak sama,
ale pořád vzpomínám...
Jak bylo krásné tě milovat
proč jsem to nemohla vychutnat dříve...
Líbám


Příliš mnoho slepých let
ztracen v zajetí mlhy
Až do chvíle
kdy jsem Tvůj úsměv
Ledová duše
Nyní zraněné srdce
Krvácí...

Ta náklonost bolí
Občas nesnesitelná
Jindy plná euforie
Je to úžasné
Mohu otevřít oči
a pocítít to, co jsem
zapomněl

Vzpomínáš?
Střet pohledů, sladké tóny
a spousty drinků...
zrychlený dech noci,
kdy opilé myšlenky
přerostly v něco,
co nečekal nikdo z nás.
Znovu slyším šumění lesa,
který stále šeptá Tvé jméno
kouzlo horkých dnů
nesmělých tužeb a vášní.
Ještě jednou chci projít
město plné světel,
pocítit absolutní večnost
a stírat slzy nekonečného štěstí.

Od soumraku do úsvitu
budeš jenom můj


Někdy se cítím všelijak
Ale jindy vím,
že musím jít
spatřit Tvou nádhernou tvář
slyšet Tvůj sladký hlas
uchopit Tvé magické ruce
políbit horlivé rty
Jsi má síla,
krev pro mou bolest
to co potřebuji pro svůj život
Díky za vše...
Ale prosím odpusť ....

Zaslechl jsem šepot
Hlas z ráje
Jsme otroci lásky
svých neznámých cest
S jenom jedinou touhou
povznést
k dálkám

Záhadné souhvězdí
Poselství z měsíce
Zjevení lásky, o Bože
Nenech zemřít sen
Uvnitř mne
Uvnitř Tebe

Pojď lásko
naslouchej mi nyní...

Vzlétni anděli
leť dál a dál
čekal jsem na tuto chvíli
Projít poslední cestou

Vzlétni anděli
leť dál a dál
osviť mou cestu
Má pouť je tak daleká

Vzlétni anděli
leť dál a dál
Ty jsi má cesta
Nebesa jsou stále vzdálená

Vzlétni miláčku se mnou
ukrýt se někde v dálkách
Slunce mi přislíbilo
spatřit další den
II. DOOM THEATRE II. DIVADLO ZKÁZY
music: AGONY lyrics: Mrcy
Holy Place What We Had
In The Dream
Lost In Stream Of Tears
Like A Steam
Death Is A Handcuff And Now
Your Time Is Over
Do You Feel Heat In Your Veins?
You Have No Power
I Know, Together Forever
Awake, Together Forever

Stop The Scream In Your Cave
I'm Your Pain, I'm Your Slave
No More Tears In Your Cave
Sleep With Me In My Grave

Do You Hear Our Love Song?
Funeral Melody
Replay Me My Last Question
To Be Or Not To Be
So Now Start To Pray
To Gods Of Thunder
I Hear Your Voice
You Will Be Six Feets Under
With Me, Together Forever
So Welcome, Together Forever

Stop The Scream In Your Cave
I'm Your Pain, I'm Your Slave
No More Tears In Your Cave
Sleep With Me In My Grave
Svaté místo, které jsme měli
V našem snu
Zmizelo v proudu slzí
jako pára
Smrt je pouto a nyní
Nadešla tvá chvíle
Cítíš to horko v žilách?
Absolutně vysílená
Já vím, navždy spolu
Probuď se, navždy spolu

Konec nářků ve tvé jeskyni
Jsem tvá bolest, tvůj otrok
Žádný pláč ve Tvé jeskyni
Spi se mnou v mém hrobě

Slyšíš naši zamilovanou píseň?
pohřební melodie
Zodpověz mi otázku
Jestli má cenu žít
Začni se modlit
K bohům bouře
Slyším tvůj hlas
Budeš šest stop pod zemí
Se mnou, navždy spolu
Tak vítej, navždy spolu

Konec nářků ve tvé jeskyni
Jsem tvá bolest, tvůj otrok
Žádný pláč ve Tvé jeskyni
Spi se mnou v mém hrobě
III. 4 U III. PRO VÁS
music: AGONY lyrics: Mrcy
We Can See Your Bloody Hands
Smiling Chops & Dirty Plans
We Must See Your Rotten Life
Mother fuckers Too Fat Wife
Love Is Lust To Fuck Some Whore
Money Talks, Rise & Fall
We Can't Give You Any Chance
We Will Laugh To Your Stupid Dance

Sometimes We'll Hear You Cry
Pleasure To Meet You Good Bye
Sometimes We'll Hear You Cry
Pleasure To See You, Go Die!

We Must Listen To Your Lies
Sweet Bullshits About Paradise
We Can Live With You No More Days
With Your Pretends, Full-shit Face
We Can Use Our Secret Force
To Kick Your Ass & Grub Your Cores
We Can't Feel Your Musty Smell
Fuck You Assholes Go To Hell!

Sometimes We'll Hear You Cry
Pleasure To Meet You Good Bye
Sometimes We'll Hear You Cry
Pleasure To See You, Go Die!

Do You Dream About Reign Of Whips
Fuck Your Idols Eat Our Shits
Game's Over We Wanna Be Sick
Damp's All & Suck Our Dicks
Pray To Gods And Save Your Faith
Save Last Wishes It's To Late
This Is The Vengeance, Time For The Hunt
No Reason to Exist For Any Cunt

Sometimes We'll Hear You Cry
Pleasure To Meet You Good Bye
Sometimes We'll Hear You Cry
Pleasure To See You, Go Die!
Vidíme vaše krvavé ruce
Vysmáté držky a špinavý plány
Musíme se koukat na váš zkaženej život
Nabíječe matek, příliš tlustý starý
Láska je chtíč vopíchat nějakou kurvu
Prachy vládnou, vzestup a pád
Nedáme vám jedinou šanci
Smějeme se vašemu stupidnímu tanci

Přijde čas kdy vás uslyšíme plakat
Těšilo nás, tak se mějte
Přijde čas kdy vás uslyšíme plakat
Těšilo nás, chípněte!

Musíme naslouchat vašim lžím
Sladký kecy o ráji
Nemužeme už s váma žít ani jeden den
s vaší záští, posraným ksichtem
Použijem naši tajnou sílu
Nakopat vám prdele a rozdrtit jádra
Nemužeme cítit ten zatuchlý smrad
Serem na vás č..., táhněte do pekla

Přijde čas kdy vás uslyšíme plakat
Těšilo nás, tak se mějte
Příjde čas kdy vás uslyšíme plakat
Těšilo nás, chípněte!

Sníte o vládě biče
Jebem vaše idoly, žerte naše hovna
Hra končí, chce se nám blejt
Zadupem vás, vykuřte nám ptáky
Modlete se k bohu, chraňte si víru
Spaste poslední přání, je pozdě
Toto je odplata, čas lovit
Není důvod aby existovala kdejaká p...

Příjde čas kdy vás uslyšíme plakat
Těšilo nás, tak se mějte
Příjde čas kdy vás uslyšíme plakat
Těšilo nás, chípněte!
IV. WINTER FLOWER IV. ZIMNÍ KVĚT
music: AGONY lyrics: Mrcy
I Must Say
I Pray
To Find
Another Way
To See You
Near By Me
To Feel Your
Breath On My Lips

Why Did Only Painful Thorns
Stayed From Love Roses
Why Do I Hear In Distance
My Last Funeral Bells
Why Does The Steam In Eyes
Stay From The Hot Love
Where Is Your Tender Love
I Miss It So Much Today


I Remember Again
These Golden Whiles
When You Were
Near By Me
Midnight's Coming Now
It Will Be Better To Sleep
About Shine Old Times
To Start To Dream

Why Did Only Painful Thorns
Stayed From Love Roses
Why Do I Hear In Distance
My Last Funeral Bells
Why Does The Steam In Eyes
Stay From The Hot Love
Where Is Your Tender Love
I Miss It So Much Today


New Year Meets An Old Year
And I Am Still Alone
I'm Putting A Dry Flower
On Your Fading Picture
You've Been In My Life
But You Are Not Now
I Save The Witness Of Time
This Winter Flower

I Lost My Faith
The World Was Destroyed
Never Will Grow Up
My Winter Flower
I've Buried My Love
Then I've Lost You
Sun Went Out For Us
Sky Turned To Black

Why Did Only Painful Thorns
Stayed From Love Roses
Why Do I Hear In Distance
My Last Funeral Bells
Why Does The Steam In Eyes
Stay From The Hot Love
Where Is Your Tender Love
I Miss It So Much Today
Musím se přiznat
Modlím se
Najít
Jinou z cest
Spatřit tě
blízko mne
A cítit
tvůj dech na mých rtech

Proč z růží zůstanou
Jen lásky trny
Proč slyším v dálce znít
Pohřební zvony
Proč z lásky zůstane
Jen v očích mlha
Kde je tvá něžná láska
která mi tak moc chybí


Znovu zavzpomínám
Na zlaté časy
Kdy jsi byla
u mne nablízku
Nastává půlnoc
Bude lepší jít spát
O starých časech
nechat si zdát

Proč z růží zůstanou
Jen lásky trny
Proč slyším v dálce znít
Pohřební zvony
Proč z lásky zůstane
Jen v očích mlha
Kde je tvá něžná láska
která mi tak moc chybí


Setkal se rok s rokem
A já jsem stále sám
Pokládám uschlou květinu
Na tvou vybledlou fotku
Byla jsi můj život
Ale nyní je vše pryč
Chráním svědka těch časů
ten zimní květ

Ztratil jsem víru
Zbořil se mi svět
Nikdy už nepokvete
Můj zimní květ
Pohřbil jsem svou lásku
Potom ztratil Tebe
Zhaslo nám slunce
Zčernalo nebe

Proč z růží zůstanou
Jen lásky trny
Proč slyším v dálce znít
Pohřební zvony
Proč z lásky zůstane
Jen v očích mlha
Kde je tvá něžná láska
která mi tak moc chybí
V. DREAM WAY V. CESTA SNŮ
music: AGONY lyrics: Mrcy
Come Near To Me
Visit My Small Land
Look Back Now Fragments Of Lament
See Day Is Dying

Come Near To Me
I Lead You Through The Sky
I Show You Distance
Where Memories Finish Pilgrimages

Dust On Your Hands
And Grief In Your Eyes
Pass Through The Dream Way
Where Wind Was Blowing
Forget The Love
It's Worst Than Downfall
You Are Not That Man
Who Only Kept Smile All Time


A Life In Open Hands
Where Will You Go?
Pass Through The Dream Way
Where Wind Was Blowing
Fly Up To The Heaven
Before Then You Will Sleep
I Lend You My Hand
You Have To Go Further On

Pain In The Tears
You Already Don't Want To Know
Pass Through The Dream Way
Where Wind Was Blowing
Forget The Fear
It's Worst Than Downfall
You Are Not That Man
Who Only Been Afraid All Time

Wandering Circle
Is Full Of Loss
Pass Through The Dream Way
Where Wind Was Blowing
Forget The Downfall
You Mustn't To Give Up Now
Now It's Your Turn
You Have To Go Further On

Come Near To Me
Than You Will See His Face
Close Your Eyes Forever Before Then
The Shine Of Sun Makes You Blind

Come Near To Me
Constrict Sure My Hand
Save Your Light From The Innocent Stars
We Will Sail Through The Eternal Darkness
Pojď ke mně blíž
Navštiv moji malou zem
Ohlédni se zpět, torza nářků
Podívej, umírá den

Pojď ke mně blíž
Provedu tě oblohou
Ukážu ti dálky
Kde končí svou pouť vzpomínky

Prach na rukou
A žal ve tvých očích
Projdi cestou snů
Kde dříve vítr vál
Zapomeň na lásku
Je horší než pád
Nejsi již ten
Co se jenom smál


Život v dlaních
Kam jít dál?
Projít cestou snů
Kde dříve vítr vál
Vzlétni k nebi
Než půjdeš spát
Podám ti ruku
Musíš jít dál

Bolest v slzách
Tu už nechceš znát
Projdi cestou snů
Kde dříve vítr vál
Zapomeň na strach
Je horší než pád
Nejsi již ten
Co se jenom bál

Bludný kruh
Je plný ztrát
Projdi cestou snů
Kde dříve vítr vál
Zapomeň na pád
Teď to nesmíš vzdát
Je tvůj čas
Musíš jít dál

Pojď ke mně blíž
A uvidíš jeho tvář
Zavři navždy oči dřív
Než tě oslepí zář Slunce

Pojď ke mně blíž
Sevři mi pevně ruku
Chraň si světlo z nevinných hvězd
Proplujeme věčnou tmou
VI. IN NOMINE... VI. VE JMÉNU...
music: AGONY lyrics: Mrcy
Et In Nomine Dei Nostri
Satanas, Luciferi
Et In Nomine Dei Nostri
Satanas, Luciferi


Crucified, Almighty God
For His
Merciful Love
Darkness Is Your Saviour
To Shroud The Face
Forever, And For Me...

Why Do You Leave Her Now
Where Are You She Needs You
Why Do You Leave Her Now
Where Are You She Needs You


Bondage, You Are My Slave
Torture, Mystery Of Perverse
Pleasure And Ecstasy
Succulent, How I Love It
The Smell Of Sweat
And Beauty Innocence

Why Do You Leave Her Now
Where Are You She Needs You
Why Do You Leave Her Now
Where Are You She Needs You


Lethargy Versus Devotion
Look - Your Master Cries
Come down From The Hood
And Make Your Fuckin' Judgement Day

Et In Nomine Dei Nostri
Satanas, Luciferi
Et In Nomine Dei Nostri
Satanas, Luciferi


Take It And Suck It
I Know You Will Like It
Burning Lava I Lick Your Tears
Pissed By Cherish
Secret Lust To Fuck

Why Do You Leave Her Now
Where Are You She Needs You
Why Do You Leave Her Now
Where Are You She Needs You


Princes, Open Your Legs
You're Dirty Bitch Now
This Is True Love
Forever, Together As One
I'll Stay In Your Mind
I'll Live In Yourself

Why Do You Leave Her Now
Where Are You She Needs You
Why Do You Leave Her Now
Where Are You She Needs You
Et In Nomine Dei Nostri
Satanas, Luciferi
Et In Nomine Dei Nostri
Satanas, Luciferi


Ukřižován, všemohoucí bůh
pro jeho
milosrdenství, lásku
Temnota je Tvůj ochránce
Zahalí tvář
navždy a pro mne...

Proč si ji nyní opustil
Kde jsi, ona Tě potřebuje
Proč si ji nyní opustil
Kde jsi, ona Tě potřebuje

Otroctví, jsi můj otrok
Mučení, tajemství perverze
rozkoš a extáze
šťavnatá, jak to miluji
vůně potu
a nádherné nevinnosti

Proč si ji nyní opustil
Kde jsi, ona Tě potřebuje
Proč si ji nyní opustil
Kde jsi, ona Tě potřebuje

Lhostejnost versus oddanost
Podívej - Tvůj pán pláče
Sestup z kříže a
nastol ten zkurvenej soudnej den

Et In Nomine Dei Nostri
Satanas, Luciferi
Et In Nomine Dei Nostri
Satanas, Luciferi


Vem si ho, saj ho
já vím, že se ti to bude líbit
žhavá láva, lížu Tvé slzy
schlastaná láskou
tajný chťíč šoustat

Proč si ji nyní opustil
Kde jsi, ona Tě potřebuje
Proč si ji nyní opustil
Kde jsi, ona Tě potřebuje

Princezno, roztáhni nohy
teď si jen špinavá děvka
toto je opravdová láska
Navždy, splynutí v jednoho
Zůstanu v Tvé mysli
budu žít ve Tvém nitru

Proč si ji nyní opustil
Kde jsi, ona Tě potřebuje
Proč si ji nyní opustil
Kde jsi, ona Tě potřebuje
VII. LAST WISH VII. POSLEDNÍ PŘÁNÍ
music: AGONY lyrics: Mrcy
Love Is the Blood
That's Why I'm bleeding
To Live For The Love
The Heart's Again Beating
To Live Is To Die
To Bury Last Dreaming
But Now Suck My Blood
To Save My Last Feeling

You Are The Alien
But You Are So Fine
You Are So Sweet
Like The Chalice Of Wine
The Message From Stars
The Shine - God Sign
You're Raping My Mind
This While Must Be Mine

Time Of Life
I'm So strong To Stop The Storms
Strong To Break Off The Crown Of Thorns
Strong To Come Down From The Rood
Strong To Find The Right Side Of Sooth
Time Of Love

Now it's Your Turn To Start To Fly
Now it's Your Turn To Touch The Sky
- Once More

Let's Stop The Reality
Let's Loss Our Purity
- Once More

Come To Play With Insanity
To Fly To Infinity
Come To Stop The Reality
Open A Door To Eternity Once More


You're Whispering Again My Name
To Awake Your Endless Pain
- Once More

I Will Start To Write Last Page
To Forget The Sadness and Rage
- Once More

Forget Now Who Was To Blame
And Start To Burn The Flame
Whispering Again My Name
To Confuse Last Time My Insane Brain


Love Is the Blood
That's Why I'm bleeding
To Live For The Love
The Heart's Again Beating
To Live Is To Die
To Bury Last Dreaming
But Now Suck My Blood
To Save My Last Feeling

You Are The Alien
But You Are So Fine
You Are So Sweet
Like The Chalice Of Wine
The Message From Stars
The Shine - God Sign
You're Raping My Mind
This While Must Be Mine
Láska je krev
a proto krvácím
Žít pro lásku
Srdce znovu bije
Žít a zemřít
pohřbít poslední snění
Ale nyní saj mou krev
A spasíš mé poslední city

Jsi vetřelec
Ale tak skvělá
tak sladká
jako kalich vína
Poselství z hvězd
Záře - boží znamení
Znásilňuješ mou mysl
Ta chvíle musí být má

Běh života
Jsem silný zastavit bouři
Ztrhnout trnovou korunu
Silný sestoupit z kříže
Silný nalézt tu pravou stránku pravdy
Čas lásky

Nyní je řada na tobě vzlétnout
Vzlétnout a dotknout se hvězd
Ještě jednou

Zastavme realitu
Pojď ztratit naši čistotu
Ještě jednou

Pojď si hrát se šílenstvím
A vzlétni k nekonečným dálkám
Zastavme běh času
Otevři naposled dveře do věčnosti


Znovu šeptáš mé jméno
a tak probouzíš nekonečnou bolest
zase znovu

Začnu psát poslední stránku
Abych zapomněl na smutek a závist
Ještě jednou

Zapomeň, kdo z nás byl vinen
A opět zapal oheň
Znovu šeptej mé jméno
A naposled popleteš mou šílenou mys
l

Láska je krev
a proto krvácím
Žít pro lásku
Srdce znovu bije
Žít a zemřít
pohřbít poslední snění
Ale nyní saj mou krev
A spasíš mé poslední city

Jsi vetřelec
Ale tak skvělá
tak sladká
jako kalich vína
Poselství z hvězd
Záře - boží znamení
Znásilňuješ mou mysl
Ta chvíle musí být má
VIII. CALL THE RAIN VIII.VOLÁNÍ DEŠTĚ
music: AGONY lyrics: Mrcy
I Call Your Name
Too Thousand Times
It's Only Pain
To See The Lies

Look To My Face
To Pierce My Eyes
Never See Days
Never See Smiles

I Want To Change My Destiny
You Have To Start To Fly
Gate To Heaven Show Me Now
So Take My Hands
Close Your Eyes Now

I Call The Rain
Tears Of Time Fly To Sun
Powerless, Brave But Full Of Fear
To Stay Behind

Drops Are Slowly Falling Down

Your Frozen Heart
Your Frozen Heart
Your Frozen Heart

Is Colder Than Moonlight

Your Magic Eyes
Your Magic Eyes
Your Magic Eyes
Start To Be Shine, To Shine

Wake Me Up!
Wake Me Up!

Your Frozen Heart
Your Frozen Heart
Your Frozen Heart

Is Colder Than Moonlight

Your Magic Eyes
Your Magic Eyes
Your Magic Eyes
Start To Be Shine, To Shine

Tell Me What Do You Feel
Why Do You Cry
What Do You Want From Me
Tell What Do You Need
Whyt Do You Wait
What Do You Want


Open Your Mind
My Soul Is Blind
Please Don't Stay Behind
I Have To Find
- You - The Way Of Rain

Please, Let Me Be
You Are So Kind
But All I Need
It's To Close My Mind

Deep In My Grave
Me and My Pain
Dreams And Your Faith
To Call The Rain

I Want To Change My Destiny
You Have To Start To Fly
Gate To Heaven Show Me Now
So Take My Hands
Close Your Eyes Now

I Call The Rain
Tears Of Time Fly To Sun
Powerless, Brave But Full Of Fear
To Stay Behind

Drops Are Slowly Falling Down

So Sleep My Slave
And Dream Away
Try To Keep Your Faith
And Call The Rain


Deep In My Brain
I'll Quite Down Pain
I Call Your Name
I Call The Rain

I Call Your Name
So Call The Rain
I Call Your Name
So Call The Rain
I Call Your Name
You're Crying In The Rain
Volám Tvé jméno
Snad tisíckrát
Je to hrozná bolest
Vidět samé lži

Pohlédni do mé tváře
Probodáváš mi oči
Abych nikdy nespatřil den
A Tvůj úsměv

Chci změnit osud
Musíš vzlétnout
Ukaž mi bránu k nebesům
A uchop mé ruce
Zavři své oči

Volám déšt
Slzy času vzlétnou ke slunci
Slabý, statečný, ale plný strachu
stojíš opodál

Pomalu kapou kapky

Tvé chladné srdce
Tvé chladné srdce
Tvé chladné srdce

Je ledovější než úplňek

Tvé kouzelné oči
Tvé kouzelné oči
Tvé kouzelné oči
Začnou zářit

Probuď mne
Probuď mne

Tvé chladné srdce
Tvé chladné srdce
Tvé chladné srdce

Je ledovější než úplňek

Tvé kouzelné oči
Tvé kouzelné oči
Tvé kouzelné oči
Začnou zářit

Řekni co cítíš
Proč pláčeš
Co ode mne chceš
Řekni co potřebuješ
Proč čekáš
Co chceš


Otevři svou mysl
Má duše oslepla
Nestuj prosím opodál
Musím nalézt
Tebe - cestu dešte

Prosím, nech mne být
Jsi hrozně laskavá,
Ale jediné co potřebuji
Je zapomenout

Hluboko v mém hrobě
Jen já se svou bolestí
Sny a Tvá víra
Zavolat déšt

Chci změnit osud
Musíš vzlétnout
Ukaž mi bránu k nebesům
A uchop mé ruce
Zavři své oči

Volám déšt
Slzy času vzlétnou ke slunci
Slabý, statečný, ale plný strachu
stojíš opodál

Pomalu kapou kapky

Tak spi můj otroku
A sni svůj sen dál
Zkus si uchránit svou víru
A volej déšť


Hluboko v mé mysli
Najde klid má bolest
Volám tvé jméno
Volám déšť

Volám tvé jméno
Tak volej déšť
Volám tvé jméno
Tak volej déšť
Volám tvé jméno
Pláčeš v dešti

 

banner Allmetal System