"Ashes To Ashes, Dust To Dust"
I. INTRODUCTION I. INTRO
music: Mrcy lyrics: Mrcy
I Feel Your Breath On My Face
And Your Caressing Fingers On My Lips
...Your Bloody Nails Stroke
My Neck
Wake Up Me,
I Please wake Up Me
Before Peals Will Start
To Ring And Eternal Shine
Of Your Beauty
Will Be First
Message Of The Long-Awaited
Doom!!!
Cítím Tvůj dech na mé tváři
Cítím Tvé prsty, jak hladí mé rty
...Tvé zakrvavené nehty
drásají mou šíji
Probuď mne, prosím,
probuď mne,
dříve než se rozezní zvony
a věčná záře
Tvé krásy
bude prvním poselstvím
dlouho očekávané
zkázy!!!
TRILOGY OF DOOM TRILOGIE ZKÁZY
II. CHAPTER OF BLOOD II. KAPITOLA KRVE
music: Mrcy lyrics: Mrcy
You're Coming With The Mystery
When I Hear Your Calling
In This Right While
When You Shouldn't Be Alone
You're Creeping With The Silence
When I Feel Touch Of The Night
You're My Mind
So Break Up Through Sungate

Imprisoned Behind These Walls
Inside Of Empty Cell
Mute Witness Of Ratt's Orgies
Slimy Snake Wraps me
& Whisper Welcome

Black Magic
That Rules Your Steps
And Helps You To Override Unpossible
I'm The Power
That Controls Your Ghost
& Slowly Tempts Space Emotions


Endless Dusk Colours My Shadow
And Slowly Etchs My Insane Brain
Trapped To The Spider's Net
To Crush My Bones
To Maul My Skin

So Here Is My Way
Like A Water In My Hands
Like A Blood On My Fingers
Like The Tears In My Eyes

If You Know What I Can See
If You Know What I Can Feel
If You Know What I Can Know
You Can Take My Dreams
And Memories

I Can't Know
All What You Can See
I Can't Know
All What You Can Feel
I Can't Know All
What You Can Know
But I Know Your Pain
Your Suffer & Memories


You're All My Dreams
& Last memory
Token Of Harmony
A Sign Of Purity
You're A Lunar Faith
My Purgatory

A Prophecy From Stars
For My Body Scatters
In Dust Of Moon
Send Me A Freedom For My Soul
For My Body That Already never
Knows The World!!!
That You've Burn Inside
You Forever

Pour Me A Wine Of All Scenes
To Drunk Feelings Can
Not Know The Cry
Bring Me The Wing
For My Cold Heart
Close My tired Eyes 'Cause They
Already Never See The World!!!
That You've Burn Inside
You Forever


I Can't Already Endure
Longer This Suffering
It Happens To Be
Unendurable With Increased Time

Open A Door
I Hear Your Screaming
I Feel My Time Is Over
You Shall Not Be Alone
You Are My Mind
So Break Up Through The Sun Gate

Take Me Please My Angel
To Hide Away
Far Away, So Far Away

Nameless
I've Waited For My Judgement Day
My Herat Is Bleeding
And Demons Appear Again
The Face
Scared By Time
I Suffocate
By Gush Of The grief

A Fear From Tension
From Self Destruction
Moonlighting Of Noday
With Shine Of Passion
Something So Strange
But All From This Is So Real
Life In Dreams & Destituion
Love In Tears And Satisfaction
Life With love Like
A Piece of Fiction's
So Unreal

Take Me Please My Angel
To Hide Away
Far Away, So Far Away

You're Standing Before Me
And I Cannot Say Anything
I Listen To My Swan's Song
To Hear Your Voice
That Is Spoken To Me

So Dissapointed
I Wanna Leave All
From The Past
To Wait For Salvation...
Vcházíš s tajemstvím
hned jak slyším Tvé volání
V tu pravou chvíli,
kdy nesmíš být sám
Plížíš se s tichem,
jak ucítím dech noci
Jsi v mých myšlenkách,
Tak prolom sluneční bránu!

Uvězněn za těmito zdmi
uvnitř prázdné kobky
Jsem němým svědkem krysích orgií,
omotán slizkým hadem,
který šeptá vítej

Černá magie
řídí Tvé kroky
a pomáhá Ti překonat nemožné
Jsem síla,
která ovládá tvého ducha
a pomalu svádí vesmírné city

Zachycen do pavoučí sítě,
kde nekonečná tma barví můj stín
a pomalu leptá můj mozek,
drtí mé kosti
a drásá mou kůži

Má cesta
je vodou v mých rukou,
je krví na mých prstech,
je slzami v mých očích

Pokud víš, co mohu vidět
Pokud víš, co mohu cítit
Pokud víš, co vím já,
můžeš si vzít
mé sny a vzpomínky

Nemohu vědět vše,
co vidíš
Nemohu znát vše,
co cítíš
Nemohu znát vše,
co víš Ty sám,
ale znám Tvou bolest,
Tvá muka, Tvé vzpomínky


Jsi poslední vzpomínkou
mých snů
symbol harmonie,
znamení neposkvrněnosti
má měsíční víra -
můj očistec

Proroctví z hvězd
Mé tělo, rozmetané
v měsíčním prachu
Sešli vysvobození mé duši
mému tělu, které již nikdy
nepozná svět,
který si v sobě
navždy spálil

Nalej mi víno všech vůní,
mé opilé city
neznají pláč
Dej mi křídla
pro mé ledové srdce
a zavři mé unavené oči,
protože již nikdy nespatří svět,
který si v sobě
navždy spálil

Nemohu už déle vydržet
toto utrpení
S přibývajícím časem
se stává nesnesitelným

Otevři dveře
Slyším tvůj nářek
Cítím, že má chvíle nastala
Nesmíš být sám
jsi v mých myšlenkách
Tak prolom sluneční bránu

Vezmi mne, můj anděli...
Prosím, ukryj mne
Ukryj mne daleko,co nejdále,

Bezejmenný
Čekám na soudný den
Mé srdce krvácí
Zjevení démonů
Má tvář,
zjizvená časem,
Dusím se
přívalem slz a žalu

Strach z něhy
ze sebezničení
Měsíční svit
se září vášně
Něco je tak cizí,
ale přece tak skutečné
Prázdný život
ve snech
Lásku splácet v slzách
Má představa byla
tak nereálná

Vezmi mne, můj anděli
Prosím, ukryj mne
Ukryj mne daleko,co nejdále

Stojíš přede mnou
a nemohu nic říct
Poslouchám svou labutí píseň
a slyším Tvůj hlas,
ktery ke mně mluví

Tak zklamaný
Chci opustit vše
I svou minulost
A čekat na spasení...
III. CHAPTER OF DESTINY III. KAPITOLA OSUDU
music: Mrcy lyrics: Mrcy
In Your Thoughts
I'm Flying Over You
Into Your Grave Where
The Sadness Lost To
Fly To Me To Take My Hands
Visit My Kingdom To Refind
Yourself Sense

It Is Your Destiny finished
By Mortal Lust
Answer For Your Questions
Seductive Desire
I Bring You To Holy Place
And Send You To Paradise
Ashes To Ashes, Dust To Dust

Kiss My Lips So Hot And Sweet
With Eternal Smell
Of Dry Up Blood
I Swallow Black Tears
So Full Of Grief
The Secresy Of Lights
Is Yours So Embrace...

Ashes To Ashes, Dust To Dust...
Ashes To Ashes, Dust To Dust...
Ve Tvých myšlenkách
se vznáším nad tebou
ve Tvém hrobě,
kde zmizel i smutek
Vzlétni ke mně a vezmi mé ruce
Navštiv mé království
a najdeš svůj smysl

Toto je Tvůj osud,
zakončen smrtelným chtíčem,
jenž zodpoví Tvé otázky
a lákavé touhy
Zanesu Tě na svaté místo,
zašlu Tě do ráje
Prach jsi a v prach se obrátiš!

Líbej mé rty, tak horké
a sladké s nekonečnou vůní
zaschlé krve
Polykám černé slzy,
plné lítosti
Tajemství světla je Tvé,
tak vítej...

Prach jsi a v prach se obrátíš!
Prach jsi a v prach se obrátíš!
IV. CHAPTER OF SALVATION IV. KAPITOLA SPASENÍ
music: Mrcy lyrics: Richard
Magic Smell Of Bloody Paradise
Opens Me The Gates
Of Your Endless Rooms
Your Love Pure Like Bodies Of
Them Which Are Going To Be Born
It's My Redeeming From The
Wringing Of Handcuffs Of Matter

You've Given Me
A Grave Of My Dreams
A Grave Of Another Hero
Whre With The Sunfall There's
Going Only Cooldness
Only - Cooldnes - Of Desolate - Side

My Soul Is Still Full
Of Earthly Litanies
It's Tormenting My Mind
And Spreads A Smell Of Damp
Walls And Priceless Altars
In The Fusty Saint Temples

Your Kindom - My Lady
Is Freedom For Me
From Agony Of This Old World
All What I Was Run
Aground Of Grave
Bury In Cold And Darkness

I am Asking For My Life
About The Secrets Of Death
I am Asking For Blinds
About The Colour Of The World
I'm Dying To Live

The World Hankers For The Gold & Blood
It's Afraid Of Looking To Your Eyes
It Doesn't Suspect The Are Full Of Hopes
In Their Interior
Where The Space & Time
Are Losing The Sense

I'm Part Of Your Endless Empire
And Victim Of Your Evil-eyed Beauty
I'm The Executioner Of Own Life
I long For Your Heart With The Silence
And I Wanna Be The Blood On Your Lips
And Drink From
The Bottomless Cup Of Oblivion

The Ground Of Cold Lethe
Slowly Sepulchres
Fragments Of My Thoughts
On The Way In The Underground
There's The Most Beautiful Choir
Tones Of Salvation
I Accept The Secresy
Of Your Light

Welcome To The End
Of Your Life!!!
Omamná vůně krvavého ráje
mi otvírá brány
Tvých nekonečných komnat
Tvá láska, čistá jak těla těch,
kteří se za chvíli narodí,
je mým vykoupením
ze sevření pout hmoty

Dalas' mi hrob
mých snů
- hrob hrdiny,
kam se západem slunce chodí
jen chlad
jen - chlad - pustého - kraje

Má duše je ještě plná
pozemské litanie,
která trýzní mou mysl
Šíří pach vlhkých zdí
a bezcenných oltářů
v zatuchlých světských chrámech

Tvé království - Má Paní
je pro mne vysvobozením
z agonie tohoto starého světa
Na dně hrobu zůstává vše,
čím jsem byl,
pohřbené v chladu a temnotě

Ptám se života
na tajemství smrti
Ptám se slepých,
jakou barvu má svět
Umírám abych žil!

Svět prahnoucí po zlatě a krvi
se bojí podívat Ti do očí
Netuší, že jsou plné naděje,
plné bezmezné touhy,
v jejímž nitru
ztrácí smysl prostor i čas

Jsem součástí Tvé nekonečné řiše,
obětí Tvé uhrančivé krásy,
jsem kat vlastního života
Tiše závidím Ti srdce,
toužím být krví Tvých rtů
a pít z bezedné
číše zapomění

Torza mých myšlenek
pohřbívá dno
chladné Léthé
Na cestě podsvětím
zní nejkrásnější chór
Tóny spasení
Přijímám tajemství
Tvého světla

Vítej na konci
svého života!
V. SKYLINE FROM SILENCE V. SILUETA Z TICHA
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Sink To The Ground
To The Ground Of Solitude
There Are Disappear The Lament
And Pain Of The Past
Start On Victorious Pilgrimage
To The Land Of Lonely
There's Calling You
Sweet Voice Of Crystal Mountain

Stand Up And Suffer
To The Last Drop Of Blood
On The Way In The Vicious Circle
Of Extraneous Faces
Where Lies Heat Up Like
Truth From Innocent Mouth
To Pierce Extinct Heart
With Sorrow And Love

Run Away There Where
Is This Exquisite Voice
Where Time Is Checked Out
And Doesn't Fade Away
Where Souls Are Crying
With Happines In The Land Of Dreams
Where Time Is Checked Out
And Will Not Fade Away

Ride Through The World
Of Your Dreams And Memories
Listen To The Harps
Of Coloured Imaginations
Rest In Peace With Smells
Of The Wildest Beauties
In Whirl Of Passion
Stay Forever With Angels Of Delight

Skyline From Silence
Opens Dark Gate Of Night
To Whisper To Your Ear
- Come To Me Near
Visioner Of Life With Agony
Of Mind For Our Own Way
To See The Sun Never
- Never See A New Day
Potop se na dno,
až na samé dno smutku,
kde ustane nářek
a bolest minulosti
Vydej se na vítěznou pouť
do země opuštěných,
odkud Tě volá
sladký hlas ledových hor

Povstaň a trp
do poslední kapky krve!
Na cestě v bludném kruhu
cizích tváří
kde lži pálí
jako pravda z nevinných úst,
aby probodly vyhaslé srdce
smutkém a láskou

Utíkej tam, kde zní
ten znamenitý hlas,
kde čas se zastavil
a nejde dál,
kde duše pláčou štěstím
v zemi snů,
kde čas se zastavil
a nepůjde dál

Projdi světem
svých snů a vzpomínek
Poslouchej harfy
barevných představ
Odpočívej v pokoji
s vůní nejdivočejších krás
Zůstaň navěky ve víru
vášní s anděli rozkoše

Silueta z ticha
otevírá bránu noci
Zašeptat Ti
"Pojd' ke mně blíž"
Vizionář života
s agonií mysli,
na naší cestě nespatří
úsvit nového dne
VI. AUTOS DA FÉ VI. AUTO DA FE
music: Mrcy lyrics: Richard
In The Past
In The Times Of Mighty Kings
Christian Pestilence
Struck The World
People Like The Puppets
Like The Victims Of The Faith
They're Living In Humility

In The Chains Of Fear
Their Lifes Without Life
In The Chains Of Fear
Without Life

Scouring Of BrainWhen You See The World
Curse Of Deads And Still Unborn
Prayers Of Lies
Frm Innocent Child's Mouths
You Have To Believe!
Your Master Is God
Your Guard Is God
Your Master Is God
Your Guard Is God

Truth And Lies Are Sacred For Him
Want And Power Are Sacred For Him
Water And Blood Are Sacred For Him
Even Death's Sacred By His Name

Please My God Save Me Take My Soul
I'm Your Maid Please Save My Soul

Life Is In Your Hands
So Start To Live...
Death Bleeds On Your Fingers
So Consilate...

Obsession By Power & Gold
"Et In Nomine Dei"
Under The Flag Of His Cross
To Bring Innocent Nations
To Death Cells

Clouds Of Slifling Reek
& Sweet Smell Of Burning Bodies
They Are Flowing In Your World
And You - You're Sucking Up!

Harm, Suffering, Doom
Torture, Murder, Genocide
All Is Hidden By Your Name
& You're Looking Down On...

Over The Streams Of Children's Blood
The Scream From Rent Throat
It Roars In Your Kingdom
& You Listen To...

Fanatics Of The Crucifix For Purgation
Of The Rotting Faith
They Wanna Prepare Again
Monstrous Theatre
Of Creeping Death

I Call Glory, Honour In Their Pride
To Every Rebels & Heretics
Whose Blood Has Become Dry Up
On Your Pongy Canonicals
V dávných dobách
mocných králů
křesťanský mor
zachvátil svět
Lidé jako
lidské loutky víry
žijící v pokoře,

v řetězech strachu,
svůj život bez života
v řetězech strachu,
svůj život bez života

Výplach mozku sotva spatříš svět
Prokletí mrtvých i ještě nenarozených
Modlitby lží z dětských
nevinných úst
Musíš věřit!
...že Tvým Pánem
a strážcem je Bůh
...že Tvým Pánem
a strážcem je Bůh

Pro něj svatá je pravda i lež
Pro něj svatá je bída i moc
Pro něj svatá je voda i krev
Jeho jménem je svatá i smrt

Prosím Bože spas' mou duši
Jsem Tvá služebnice, chraň mou duši

Život máš ve svých rukou
- tak ho žij!
Smrt ti protéká mezi prsty
- tak se s ní smiř!

Posedlost mocí a zlatem,
ve jménu vašeho Pána,
pod vlajkou jeho kříže
přivedla do komor smrti,
národy nevinných

Mraky dusivého dýmu
a sladká vúně hořících těl,
se linou Tvým světem
- a Ty je nasáváš

Bezpráví, utrpení, zkáza
Mučení, vraždy, genocida,
kryté Tvým jménem
- a Ty se díváš!

Marně prolitá dětská krev
Řev z rozervaných nevinných hrdel
duní Tvým králostvím
a Ty mu nasloucháš!

Fanatici kříže,
pro očistu prohnilé víry,
znovu chystají
veřejné monstrozní divadlo
pomalé smrti

Sláva, čest a pocta
rebelům i kacířůrn,
jejichž krev zaschla na vašich
smradlavých sutanách
VII. BLACK VELVET VII. ČERNÝ SAMET
music: Mrcy lyrics: Richard
A Nightfall Of Endless Memories
In The Shadows Of Your Dreams
A Glow Crossing The Cold Night
Of Wild Delights
And Your Feelings
Whisper My Name
From The Bottom
Of Empty Lips Time Like A Blood
Is Bleeding Among YOur Fingers
& Stay Forever Lonesome

A Shine Of Needless Tears
In Your Very Tired Eyes
Eternal Prayers
With The Sheen Like A Dust
The Worthless Humility
Brings A Calm To Your Soul
Put It On The Pilory
Without Any Last Judgement
& Live In Bloody Hell

Go On To The World
Where People Aren't Living
Come Through The Gallery
Of Nameless faces
Come To Breath A Smell
Of Rotting Solitude
Come - Blood Streams
From Extinct Eyes

I'm Stroking With Razor
Velvet Of Your Skin
I Was Dead Only
For Your Fucking Life
It's Only Death In Dark Pride
I Will Appear In The Sky-Line
Of Your Days

Make Your Mind Easy
Death's Coming Soon
& Will Be So Really

The Languor The Pressure
And Sweet Despair
Of Freezing Days Which Never
Be Finished
You Will Beseech
And You Will Wish To Die
I'm Sure You Will Say - Please

Masturbate
Over The Sight Of Pain
Enjoy Your Last Passion...
Soumrak nekonečných vzpomínek
ve stínech Tvých snú
Chladnou noc protíná žár
Tvých divokých vášní
a pocitů
Šeptej mé jméno
ze dna prázdných rtů
Čas jako krev
Ti mezi prsty protéká
- Zůstaň navždy opuštěná!

Lesk zbytečných slz,
ve znavených očích
Věčné modlitby
co mají lesk jako prach
Bezcenná pokora
přináší klid Tvé duši
Polož ji na pranýř
bez posledíhho soudu
- A prožij si své peklo!

Pojd' dál do světa,
kde už nežijí lidé .
Pojd' projít galerii
bezejmenných tváří
Pojd' dýchat vůni
hnijící samoty
Pojd'- z vyhaslých očí
místo slz teče krev

Břitvou hladím samet
Tvojí kůže
Zemřel jsem proto,
aby Ty jsi mohla žít
To sama smrt ve své temné pýše,
bude se zjevovat v obzoru
Tvých dnů

Netrap se s tím
smrt přijde už brzy
Tak skutečná...

Stesk, tíseň,
sladké zoufalství
mrazivých dnů,
které nekončí
Budeš prosit,
aby jsi mohla zemřít
jsem si jist, že řekneš "Prosím"

Onanuj nad
vidinou bolesti!
Vychutnej si poslední rozkoš...
VIII. DARKNESS, SADNESS & PAIN VIII. TEMNOTA, SMUTEK A BOLEST
music: Martin lyrics: Martin
I'm Asking Many Times
I Don't Meet Any Answer
I Listen To The Dead Birds
They Cross An Empty Grey Sky
And I Hear Only Sadness And Crying
Only Branchs Of Old Trees
They Comfort My Woe And Call
For My Rebirth...

I'm Dead But I Still Feel Bitterness
Gold Of Stones, Eternity
Of Stars Dead But I Feel
The Tears In My Eyes
Infinity Of The Sky And Glow Of Flames

You Have To Cross
Waste Land
Look To Your Face
In The Filthy Pools
Surrounded By Smiling Demons
Feel Your Memories
Your Eternity

Desire For It What Never Has been Mine
To Round Me All The To This Place So Far
I'm Standing Above The Grave Of My Heart
It Has Been Buried In Dust
And Many Lies
My Lips Kiss The Tombstone
With One Ungraving Name
With Your Name Cursed
In Thousand Times
But I Still Care This Name
Tender In My Open Hands
- And I'm Whispering It
Into Empty Gold Nights

You're Confused From Your Own Feelings
And You're Slowly Awakening From The Stark
You Seek An Answer On Your Question
You're The Man Who Has The Right To Ask
Like A Walking Pilgrim Through The Valley
Of Affliction And Shadows
Blinded By False Beauty
And Defaced By Feelings
Of Fear And Knowledge
Horribling From
The Filling Up Of Destiny


Once I'll Find The Power To Wake Up You
To Wake You From Your Calm Sleep
I'll Visit This Nights On Wings Of Demons
To Bring You Bloody Flowers Of Bitterness

And Time Will Come
To Wade Through The Sea Of Silent
To Pass Through The Time
And Lament Of Damneds
And I'll Stop So Fascinatly To Look
To Your Beautiful Face
To Be Awaking Near Your Bed
To Protect Your Dreams
Zasévám mnoho otázek
a nezklízím žádné odpovědi
Naslouchám mrtvým ptákům,
křižujícím prázdnou šedou oblohu,
a slyším jen pláč a smutek mé duše
Jen větve dávných stromů
utěšují můj žal a volají
po mém znovuzrození...

Jsem mrtvý, a přesto cítím hořkost
- chlad kamene a věčnost hvězd
Jsem mrtvý, a přesto cítím
slzy v očích
nekonečnost oblohy a žár plameů

Kráčíš pustinou
a ve špinavých kalužích vidíš
svou znavenou tvář
Obklíčen vysmívajícími se
démony minulosti,
modlíš se ke vzpomínkám,
jenž jsou branou k věčnosti

Touha po tom, co nikdy nebylo mé
mne dovedla až sem, tak daleko...
Stojím nad hrobem svého srdce,
které je pohřbeno v prachu
A hromadě lží
Mé rty líbají náhrobek
s jediným vyrytým jménem
To jméno,
které bylo tisíckrát prokleto,
přesto ho něžně opatruji
ve svých dlaních a snech
..., a šeptám ho do prázdných
studených nocí

Jsi zmaten ze svých pocitů
Procitáš z bolestné strnulosti
Hledáš odpověd' na svou otázku
Ale jsi ten, který má právo se ptát?
Jsi poutníkem
údolím žalu a stínů,
zaslepen falešnou krásou
a znetvořen pocity
strachu a poznání
Děsíš se naplnění
vlastního osudu

Každou noc Tě navštěvuji
a zasypávám krvavými květy trpkosti
Jednou najdu sílu probudit Tě
z Tvého klidného spánku

Přijde čas,
kdy přebrodím moře ticha
Projdu skrze čas
a nářek zatracených
A přestanu se fascinovaně dívat
na Tvou krásnou tvář
- bdít u tvé postele
a chránit tvé sny

 

banner Allmetal System