"The Abandonment"
I. REST IN(tro) PEACE I. ODPOČÍVEJ V POKOJI
music: Mrcy lyrics: Mrcy
A Twilight Of Gods
Arrival Of Ghost Of Solitude
Memories Leave Body Into Oblivion
A Crown From Thorns
Like A Sign Of Liberty
Rebirth Will Come To Us
In The Dawn

Stars Dance In The Sky
A Shine Will Cross Cold Tears
Blind Moon Has Covered Up Me Your Face
The Storm Of Delight Is Growing Faint
A Frost Has Settled In The Heart
A Glowing Steam Of Pain Has Broken
A Thin Dike

Master I Please
I'm Giving Destiny To Your Hands
A Candle Of Life Is Crying Like Formerly
Take Off My Handcuffs
Show Me The Way & Break My Bars
I Bring A Myself Victim & Heavy Crucifix

We're Captives Of Time In The Maze
Of The Eternity And Dreams
We Will Wait To Sum Days Of Our Lives
A Fear Will Take Turn To The Silence
And Fast Breath Will Discontinue
Peace'll Be In Our Souls
And Sweet Smile On Our Lips
Soumrak bohů
Příchod ducha osamění
Vzpomínky vzlétnou v zapomění
Koruna z trní
Jako vítězství zanmení
Znovuzrození k nám přijde
Za svítání

Na nebi hvězdy tančí
Ledové slzy protne zář
Slepý měsíc mi zakryl Tvoji tvář
Bouře radosti slábne
V srdci usadil se mráz
Žhavý proud bolesti prolomil
Tenkou hráz

Prosím Tě Bože
Dávám osud do rukou Tvých
Života svíce pláče jako dřív
Zbav mne pout
Ukaž mi cestu, prolom silnou mříž
Přináším oběť svou a těžký kříž

Jsme zajatci času v bludišti
Věčnosti a snů
Čekáme na součet našich dnů
Strach vystřídá ticho
Ustane zrychlený dech
V duši klid
A šťastný úsměv na našich rtech
II. (F.T.F.T.D.) FACE TO FACE TO DEATH II. TVÁŘÍ TVÁŘ SMRTI
music: Mrcy lyrics: Mrcy
You Can Not See Me My Friend
I'm Out From This World Of Evil
You Can Not See Me But Now
I'm Free Like A Dust In Your Hands

You Can Not See Me My Friend
You Can Feel Only Cold Tears
Tears Of Remains Of Losing Life And
I'm Free Like A Fear In Your Heart

Come On Look To Face To Face To Death
Fill Last Wish Stop Pain
And Make Your Dreams

You Can Not See Me My Friend
My Soul Filled Up To Ice Forever
You Can Not See Me But Now
I'm Free Like A Cloud On The Sky

You Can Not See Me My Friend
You Can Feel Shine Of My Starkiss
You Can Not See Me But Now
I'm Free Like A Moonlight Of The Night Queen

I Know Everything About You My Friend
I Know Your Time Is Over I Will Wait For
You Listen To Me Now
And Dream About Neverland
Hello My Friend Here Is My Hand...

F.T.F.T.D.
Nemůžeš mne vidět můj příteli
Již nejsem na tomto světě Zla
Nemůžeš mne vidět ale nyní
jsem volný jako prach ve Tvých dlaních

Nemůžeš mne vidět můj příteli
Můžeš cítit jenom ledové slzy
Slzy torza ztraceného života
A já jsem volný jako strach Tvého srdce

Podívej se tváří tvář smrti
Splň si poslední přání,
zastav bolest a sni

Nemůžeš mne vidět můj příteli
Má duše se zalila navždy ledem
Nemůžeš mne vidět ale nyní
jsem volný jako oblaka na nebi

Nemůžeš mne vidět můj příteli
Cítíš pouze záři hvězdného polibku
Nemůžeš mne vidět ale nyní
jsem volný jako úplněk královny noci

Vím o Tobě vše můj příteli
Vím, že čas se naplnil, očekávám Tě
Naslouchej mi
a sni o zemi Nikoho
Tak vítej, zde je má ruka...

F.T.F.T.D.
III. BELIEVER III. VĚŘÍCÍ
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Rays Of Hate On The Sky Of The Past
The Flash Of Death In Traces Of Time
Screen Dust In The Hands Of Fear
Blind Pleasure In The Mist Of The Future

Celebrate The Rebirth Of The Ghost Of Solitude
Quite Down Your Cry In Depths Of The Soul
Slowly Die From The Sins Of Neighbours
With The Unknown Of Many Faces Of The Lies

Believer
With The Secret Shadows Of The Unknown
Believer
With The Dying Soul
Believer
With Longings Of Dreams
Believer
Lost In The Eternity

Vital Faith - To Love Is To Pray
Brave Ego - For Me To Slay
Mind Power - For My New Day
Nothing To Say - Charge To Pay
You Are My Way

Crystal Curtain
Raises Theatre Of Sorrow
Welcome In The World
Of Silly Shocks Of Dedly Cursed
Look To The Silent Suffering
Of Miserable Mads
And Listen Living Remorses
From A Tomb Of Mutilated

It Is Your Way
And Silent Retribution Of Blameless
Drown Your Life
In Sweet Tears Of Lonely
Future Ideas On The March
Of Death Of The Innocent
Mortal Fear Of The Martyrs -
You Are Believer Forever
Paprsky nenávisti na obloze minulosti
Záblesk smrti ve stopách času
Chráněný prach v rukou strachu
Slepá rozkš v mlze budoucnosti

Oslavuj zrození ducha smutku
Utiš svůj pláč v hloubi duše
Pomalu umírej za hříchy bližních
S neznámem lží mnoha tváří

Věřící
s tajnými stíny neznáma
Věřící
s umírající duší
Věřící
s touhou svých snů
Věřící
ztracen na věčnosti

Životní víra - milovat znamená modlit
Statečné ego - zabíjej pro mne
Síla mysli - pro můj nový den
Nic neříkej - čas splácet
Ty jsi má cesta

Křišťálová opona
otevírá divadlo nářků
Vítej ve světě pošetilých zvratů
na smrt prokletých
Podívej se na utrpení
ubohých bláznů
a poslouchej živé vzpomínky
z hrobky zmrzačených

To je Tvá cesta
a tichá odplata zodpovědných
Utop život
v sladkých slzách samoty
Myšlenky na pochodu smrti
nevinných
Strach mučedníků ze smrti -
zůstaneš navždy věřící
IV. PURIFICATION OF SOUL IV. OČISTA DUŠE
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Come Walk With Me
Through Endless Space
To See What Has Been
And What The Future Sees

Forget The Mortal Fear
When You Fly Through The Time
Feel The Spell Of The Old World
That Has Past

Come Walk With Me
It Is Your Way
Come Walk With Me
It's Our Own Way

I'll Show You Sights
That You Would Not Believe
Experience Pleasure Mind Inviolabled
Step In A Life Thats Yet To Be Born
In A Long - Awaited Life Of Immortality

Close Your Eyes And See What Is Me
Go Of Your Life
When You Leave An Outworn Body
Look To My Face And Take My Hands
Raise The Chalice Embrace For Evermore
Pojď se projít
Skrze nekonečný vesmír
Spatříš co bylo
A co chystá budoucnost

Zapomeň na strach ze smrti
Hned jak proletíš časem
Ucítíš kouzlo světa
Který je již minulostí

Pojď se mnou
Je to Tvá cesta
Pojď se mnou
Je to naše společná cesta

Ukážu Ti věci,
kterým neuvěříš
Zážitky, rozkoše nenarušující mysl
Vkroč do života, který bude zrozen
Dlouho očekávaný nesmrtelný život

Zavři oči, a zjistíš kdo jsem já
Odejdi ze života
jak opustíš nepotřebné tělo
Podívej se do mé tváře a uchop mé ruce
Pozvedni kalich a sevři jej navěky
V. IMMORTAL V. NESMRTELNÝ
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Starlight's - Getting In My Grave
A Smell Of Night - Agitate Space Blood
Whisper To My Head - And Wake Up My Mind
Send Me Breath Lovekiss - I'll Be Revival

Satisfied - My Eternal Dream
Light My Way - Crystal Curtain's Spilt
Sweet Tones In My Ear -
My Heart Becomes Pound
Your Pleasure My Rebirth -
Celebrate Immortal Life

Sleep - Those Little Slices Of Death
How You Loathe And Hate Them
A Silent Kingdom To Rule Your Days
To See Your Mortal Fear In Your Face

Sleep - The Beginning Of The End
My Return In Your Thoughts
With One's Craving For Retribution
To Reduce You To Madness

Mesage Full Of Love From The Eternal Night
Soars Slowly With Your Screams
Phantom's Comming Back To Life
Like A Figment Of
Infinite One's Brain And Terrible Dreams

I'll Never Forget You Our Memories
Do You Hear My Voice From Beyond
Say Good Bye And Close Your Eyes
Last Meeting After Many Years

Follow Me On My Way To The Darkness
To Account For Past Forever
Remember To Our Shared Vow
I'm Bringing To You Timeless Peace
Světlo z hvězd - dopadá do mého hrobu
Vůně noci - povzbudí vesmírnou krev
Šeptej mi - a probuď mou mysl
Vdechni mi polibek lásky - budu znovuzrozen

Odplata - můj věčný sen
Osviť mou cestu - křišťálová opona padá
Naslouchám sladké tóny -
Srdce začíná bít
Tvá rozkoš mé zrození -
Oslavuj nesmrtelný život

Spánek - tyto malé plátky smrti
Jak se jich štítím a nenávidím je
Tiché království vládne Tvým dnům
Vidina smrtelného strachu na Tvé tváři

Spánek - začátek konce
Návrat ve Tvých myšlenkách
S prosbou po odplatě
Přivést Tě k šílenství

Poselství plné lásky z nekonečné noci
Se vznáší pomalu s Tvým nářkem
Přízraky se vrací do života
jako výmysly
z těch nejhorších snů

Nikdy nezapomenu na naše vzpomínky
Slyšíš v dálce můj hlas
Řekni sbohem a zavři oči
Poslední schůzka po mnoha letech

Následuj mne na cestě do temnot
Zúčtovat s minulostí navždy
Vzpomínáš na náš společný slib
Přináším Ti nekonečný mír
VI. SKYLINE FROM SILENCE VI. SILUETA Z TICHA
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Sink To The Ground
To The Ground Of Solitude
There Are Disappear The Lament
And Pain Of The Past
Start On Victorious Pilgrimage
To The Land Of Lonely
There's Calling You
Sweet Voice Of Crystal Mountain

Stand Up And Suffer
To The Last Drop Of Blood
On The Way In The Vicious Circle
Of Extraneous Faces
Where Lies Heat Up Like
Truth From Innocent Mouth
To Pierce Extinct Heart
With Sorrow And Love

Run Away There Where
Is This Exquisite Voice
Where Time Is Checked Out
And Doesn't Fade Away
Where Souls Are Crying
With Happines In The Land Of Dreams
Where Time Is Checked Out
And Will Not Fade Away

Ride Through The World
Of Your Dreams And Memories
Listen To The Harps
Of Coloured Imaginations
Rest In Peace With Smells
Of The Wildest Beauties
In Whirl Of Passion
Stay Forever With Angels Of Delight

Skyline From Silence
Opens Dark Gate Of Night
To Whisper To Your Ear
- Come To Me Near
Visioner Of Life With Agony
Of Mind For Our Own Way
To See The Sun Never
- Never See A New Day
Potop se na dno,
až na samé dno smutku,
kde ustane nářek
a bolest minulosti
Vydej se na vítěznou pouť
do země opuštěných,
odkud Tě volá
sladký hlas ledových hor

Povstaň a trp
do poslední kapky krve!
Na cestě v bludném kruhu
cizích tváří
kde lži pálí
jako pravda z nevinných úst,
aby probodly vyhaslé srdce
smutkém a láskou

Utíkej tam, kde zní
ten znamenitý hlas,
kde čas se zastavil
a nejde dál,
kde duše pláčou štěstím
v zemi snů,
kde čas se zastavil
a nepůjde dál

Projdi světem
svých snů a vzpomínek
Poslouchej harfy
barevných představ
Odpočívej v pokoji
s vůní nejdivočejších krás
Zůstaň navěky ve víru
vášní s anděli rozkoše

Silueta z ticha
otevírá bránu noci
Zašeptat Ti
"Pojd' ke mně blíž"
Vizionář života
s agonií mysli,
na naší cestě nespatří
úsvit nového dne
VII. THE ABANDONMENT VII. OSAMĚLOST
music: Mrcy lyrics: Mrcy
Beyond The Unknown
I Lost In Myself
Inside My Soul
I Can Only Feel A Big Pain

Disposable Hero
I Pray To Die
And Inside My Heart
There Fade Last Rest Of Love

I Can Change Your Way
So Come On And Go Away
If You Wanna Burn Your Life
Erase Every Names And Dive
War In The Sky
Come On If You Wanna Die
Anybody Knows It's Too Late
But If You Wanna Keep Your Faith...

Tell Me Who's To Blame
Before You Take My Name
So Really Who's To Blame
Your Abandonment

Heavens Turn To Red
Come If You Wanna Clear Your Head
Welcome And Trust To The Lies
Miss Your Smiles Enjoy The Cry
Sweet Lovely Atomic Rays
Look To Your Death To My Face
Suffer To The End
Like A Dust In Your Broken Hands
V dáli v neznámu
Ztratil jsem sám sebe
Uvnitř mé duše
Cítím pouze velkou bolest

Nepotřebný hrdina
Modlím se abych zemřel
Uvnitř mého srdce
se ztratil zbytek lásky

Mohu změnit Tvou cestu
Tak pojď a nepřestávej
Chceš-li spálit život
Vymaž jména a skoč
Válka na nebi
Následuj mě, jestli chceš zemřít
Každý ví, že je již pozdě
ale chceš-li si zachovat víru...

Řekni mi, kdo je na vině
Než mi vezmeš jméno
Tak kdo je skutečně vinen
Tvá osamělost zaviněná osudem

Nebe rudne
Pojď, jestli chceš zapomenout
Vítej a začni věřit lžím
Zapomeň úsměv, těš se z pláče
Milované sladké atomové záření
Podívej se smrti do očí, do mé tváře
Budeš trpět do konce
Jako prach v Tvých polámaných dlaních
VIII. QUO VADIS? VIII. KAM JDEŠ?
music: Martin lyrics: Martin

 

banner Allmetal System